Privacy Verklaring

Alle tussen Van Stal en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende privacy verklaring

Inleiding
Honden- & Paardenschool Van Stal (hierna te noemen Van Stal)neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vanstal.nl.

Wie is Van Stal?
Van Stal is een paardenschool en een hondenschool, te Amstelveen aan de Kostverlorenkade 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 33282074.

Hoe gebruikt Van Stal jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Van Stal persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Van Stal voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Van Stal worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: CRM
Gegevens: Bedrijfsgegevens, Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Foto, Recensie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gegevens verstrekt tijdens het chatgesprek
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Surfgedrag, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Van Stal heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons-) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Van Stal over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Van Stal. Je kunt verzoeken dat Van Stal je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Van Stal te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Van Stal of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Van Stal te verkrijgen. Van Stal zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Van Stal je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Van Stal
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vanstal.nl.
Van Stal zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Van Stal een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Van Stal je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.
Het kan zijn dat Van Stal verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Van Stal ze?
Op dit moment maakt Van Stal geen gebruik van cookies op de website. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan vind je hier een stukje uitleg over de eventuele cookies die we gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Van Stal worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Van Stal worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Van Stal je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vanstal.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Van Stal jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vanstal.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.